Účinkovali jsme na Městských hudebních slavnostech města Lázně Bohdaneč v kostele sv. Máří Magdalény. Připravili jsme na přání program klasických i moderních skladeb, který u posluchačů sklidil velký obdiv. Koncerty v kostele nemusí být vždycky nudné a příliš duchovní.